• Drukuj
Logo UNI                                                    Logo PROW 2014 2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjnej współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania
pomocy technicznej.

 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.