Uwaga!
Informujemy, że w dniu 15.12.2023 r. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu zakończyła przyjmowanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uwaga!
Informujemy, że w dniu 31.10.2023 r. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu zakończyła przyjmowanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Uwaga!
"Zgodnie z informacją na stronie WFOŚiGW w Poznaniu faktury na dotacje do wapna w ramach Ogólnopolskiego Programu Wapnowania Gleb powinny być wystawione do 31.10.2023, a wnioski będą przyjmowane do 15.12.2023."

pobieranie instrukcja

UWAGA! OD 8.02.2023 ZMIANA WZORU PLANU NAWOŻENIA.

Szczegóły w zakładce Opiniowanie Planów Nawożenia


Okręgowa
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu:
 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, makro- i mikroelementy, zasolenie, metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo dotyczące nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów,
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
  i samorządowymi.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu jest jedną z siedemnastu Stacji
Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.

 

Laboratorium Stacji pracuje w oparciu o system zarządzania
zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-02

 RODO OSChR

 

Stacji Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest Krajowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.
Stacja:

 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów
  ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, Makro- i mikroelementy, zasolenie
  metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo w sprawie nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące
  zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego
  stosowania nawozów,
 • prowadzi działalność szkoleniową
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji
  przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring cen nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
 • i samorządowymi.

Dodatkowe informacje