Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza z siedzibą w Poznaniu zatrudni Pracownika w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe rolnicze lub wyższe z dobrą znajomością zagadnień rolniczych
 • Zamieszkanie na terenie rejonu gmin: Buk,  Granowo,  Grodzisk Wlkp., Kamieniec,  Kuślin,  Lwówek,  Nowy Tomyśl,  Opalenica,  Rakoniewice,  Wielichowo
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z klientem
 • Umiejętność współpracy ze społecznymi i samorządowymi jednostkami lokalnymi
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Dobra organizacja pracy
 • Mile widziane doświadczenie w pracy doradczej – doradztwo rolnicze
 • Sprawna obsługa komputera i znajomość programów pakietu Office
 • Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą urządzeń GPS i kasy fiskalnej
 • Rzetelność finansowa, terminowość, systematyczność, skrupulatność i dokładność
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie badań zasobności gleb w gospodarstwach rolnych dla potrzeb doradztwa nawozowego
 • Nadzór nad pobieraniem oraz samodzielny pobór prób, zabezpieczenie sprzętu oraz zabezpieczenie i dostarczenie pobranych prób do OSChR
 • Przekazywanie opracowanych wyników badań producentom rolnym
 • Działalność szkoleniowa w zakresie wykorzystania wyników badań do racjonalnego nawożenia i wapnowania gleb
 • Organizacja badań dla potrzeb doradztwa i ochrony środowiska – gleb, roślin, pasz, nawozów, osadów i innych
 • Współpraca z urzędami gmin w zakresie monitorowania gleb użytkowanych rolniczo, pozostałych zadań określonych w ramach agrochemicznej obsługi rolnictwa
 • Pobieranie prób nawozów i innych środków celem dopuszczenia ich do obrotu
 • Realizacja dodatkowych zadań zlecanych przez MRiRW, KSChR w Warszawie, IUNG w Puławach oraz inne jednostki
 • Realizacja zadań określonych tematem  „Monitoring zawartości w glebie azotu mineralnego oraz  N, P, azotanów i fosforanów w wodzie”
 • Inne zadania wspierające sektor rolnictwa

Miejsce pracy:

 • teren gmin: „Buk, Granowo,  Grodzisk Wlkp., Kamieniec,  Kuślin,  Lwówek,  Nowy Tomyśl, Opalenica,  Rakoniewice,  Wielichowo”

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę
 • niezbędne narzędzia do pracy w terenie i wykonywania zadań

Dokumenty  należy  składać  w siedzibie  OSChR  w  Poznaniu,  ul. Sieradzka  29  

do  dnia 15 maja 2024r

Dodatkowe informacje udzielane będą pod tel. 61 868 58 60

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Uwaga!
Informujemy, że w dniu 31.10.2023 r. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu zakończyła przyjmowanie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Uwaga!
"Zgodnie z informacją na stronie WFOŚiGW w Poznaniu faktury na dotacje do wapna w ramach Ogólnopolskiego Programu Wapnowania Gleb powinny być wystawione do 31.10.2023, a wnioski będą przyjmowane do 15.12.2023."

pobieranie instrukcja

UWAGA! OD 8.02.2023 ZMIANA WZORU PLANU NAWOŻENIA.

Szczegóły w zakładce Opiniowanie Planów Nawożenia


Okręgowa
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu:
 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, makro- i mikroelementy, zasolenie, metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo dotyczące nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów,
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
  i samorządowymi.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu jest jedną z siedemnastu Stacji
Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.

 

Laboratorium Stacji pracuje w oparciu o system zarządzania
zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-02

 RODO OSChR

 

Stacji Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest Krajowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.
Stacja:

 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów
  ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, Makro- i mikroelementy, zasolenie
  metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo w sprawie nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące
  zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego
  stosowania nawozów,
 • prowadzi działalność szkoleniową
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji
  przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring cen nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
 • i samorządowymi.

Dodatkowe informacje