20-21 czerwca 2015 r. - Marszewskie Dni Pola 2015

Marszew 1
Gości powitał Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Ryszard Jaworski
 Na terenie Centrum Edukacyjno-Wystawienniczego
 w Marszewie w dniach 20-21 czerwca 2015 r. odbyły
 się Marszewskie Dni Pola 2015.
 Zwiedzający oglądali maszyny rolnicze, zboża, rośliny
 ozdobne i okopowe jak również konie.
 Centralnym punktem ekspozycji była kolekcja około
 200 odmian roślin uprawnych (ozimych i jarych)
 z informacjami o zastosowanych technologiach uprawy.
 Podczas imprezy odbyły się również Letnie Targi
 Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ,na których oferowano
 środki produkcji, materiały budowlane i wyposażenie
 obiektów inwentarskich.
 Nie zabrakło również banków oraz instytucji takich jak
 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja
 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji
 Rynku Rolnego,Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
 w Poznaniu oraz wydawnictw rolniczych.


Marszew 5
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu
reprezentował specjalista terenowy Grzegorz Maleszka.
Marszew 2 Marszew 7
  Zwiedzających było prawie 20 tysięcy.