3 kwietnia 2016 r. - AGROMARSZ - Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze.

plakat AGROMARSZ 2016

Kilkanaście tysięcy osób odwiedziło Targi Rolno - Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie.
Tereny wystawowe przygotowano w Zespole Szkół Przyrodniczo- Politechnicznych w Marszewie, gdzie mieści się także Centrum Edukacyjno Wystawowe. Od wczesnych godzin porannych na
tereny targów przybyli działkowcy, amatorzy ozdobnych drzewek
i roślin. Stoiska cieszyły się ogromnym powodzeniem.
W tym roku było aż około 60 wystawców z branży ogrodniczej.
Rolnicy zainteresowani nowymi technologiami mogli oglądać nowoczesne maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji rolnej
i ogrodniczej.
Swoją ofertę z zakresu mechanizacji przedstawiło 30 firm.
Wśród wystawców obecni byli przedstawiciele firm zajmujących
się budownictwem rolniczym, promocją energii odnawialnej i wyposażeniem obiektów inwentarskich.
Specjaliści z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej prezentowali nowe środki i nawozy. Wśród tej grupy swoją ofertę przedstawiła
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu.
Przedstawiciel Stacji odpowiadał na pytania zadawane przez odwiedzających z zakresu badań gleb i doradztwa nawozowego.
Każdy z odwiedzających stoisko Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej otrzymał ulotki informacyjne z numerami telefonów do specjalistów terenowych z terenu Wielkopolski i inne materiały związane z doradztwem nawozowym i nawożeniem roślin.

 
WP 20160403 013 WP 20160403 019
 Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu na Wiosennych Targach Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ
reprezentował specjalista terenowy Konrad Rudowicz.