9 maja 2016 r. - wizyta specjalistów z Grecji.

W dniu 09.05.2016 w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu  przebywała grupa 10 specjalistów z Grecji, która przyjechała do Polski w ramach projektu zatytułowanego „GREEN ECO” („Zielona ekonomia”) mającego na celu zapoznanie z tematyką ekonomii w rolnictwie oraz wymianę doświadczeń w obszarze ekonomicznego gospodarowania  zasobami w rolnictwie. Projekt został zrealizowany w ramach unijnego programu ERSAMUS+.

Podczas wizyty zaprezentowano działalność OSChR w Poznaniu, zostały omówione ważniejszy aspekty racjonalnego gospodarowania nawozami w gospodarstwie w oparciu o realia polskie. Miała również miejsce wymiana doświadczeń, zapoznano się z problemami rolników greckich. Ustalono, iż stopień korzystania z usług laboratoryjnych połączonych z  doradztwem nawozowym podobnie jak w Polsce, nie jest zadowalający. Uczestnicy w trakcie rozmów doszli do wniosku, iż Grecja jako kraj rolniczo-turystyczny powinna skoncentrować swe działania na rozwoju tych dwóch kierunków. Obecna sytuacja związana z migracją uchodźców z Bliskiego Wschodu oraz Afryki skutkuje dużymi stratami dla gospodarki greckiej w obszarze turystyki. Dlatego też nacisk należy położyć na rozwój drugiego z wiodących w Grecji sektorów - rolnictwa. 

Grupa specjalistow z Grecji