12 grudnia 2017 r. - spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Śremie.

W dniu 12 grudnia 2017r. sołtysi z terenu powiatu śremskiego oraz przedstawiciele władz Gmin
i Powiatu, a także instytucji obsługujących rolnictwo zebrali się w restauracji „Relax” w Śremie
na corocznym przedświątecznym spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Śremie. Pan Zenon Jahns – Starosta Śremski, pełniący rolę gospodarza spotkania, podziękował sołtysom oraz przedstawicielom samorządów gminnych za współpracę, przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w Śremie w mijającym roku i najważniejsze plany działań Powiatu na 2018 rok.
Podczas części szkoleniowej Pan Zdzisław Kruk – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, przedstawił informację o działalności Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, a także omówił zagadnienia dotyczące racjonalnej gospodarki nawozami, w tym wpływ nawożenia gleb na opłacalność produkcji rolniczej oraz na środowisko naturalne. Omówił również zasobność gleb dla gruntów użytkowanych rolniczo na terenie powiatu śremskiego.

RELAX Srem 2017 1

RELAX Srem 2017 2

RELAX Srem 2017 3