Plakat Golaszyn 2018

 W dniach 19-20.05.2018r. specjaliści terenowi Okręgowej Stacji
 Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu brali udział w XI Regionalnych
 Targach Rolniczych -Wiosna 2018. Impreza ta odbyła się
 w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie a jej głównym
 organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 w Poznaniu. W Targach Rolniczych uczestniczyło ponad 100
 wystawców, co dało zwiedzającym możliwość zapoznania się
 z szeroką ofertą między innymi maszyn i urządzeń do produkcji
 rolnej, nawozów, środków ochrony roślin, pasz oraz materiałów
 budowlanych i oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów
 wiejskich mogli również dokonać zakupu materiału roślinnego na
 kiermaszu ogrodniczym a rolnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę
 na temat odmian podczas zwiedzania poletek demonstracyjnych
 przygotowanych przez CWE w Gołaszynie, na których
 prezentowana była aktualna oferta odmian zbóż ozimych i jarych.
 Wśród wystawców znaleźli się także producenci żywności oraz
 rękodzieła artystycznego. Swoją ofertę na targach przedstawiły
 także instytucje wspierające rolnictwo tj. Stacja Chemiczno-
 Rolnicza w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
 Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 oraz Izby Rolnicze. Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich
 uczestniczący w Targach mieli możliwość uzyskania fachowego
 doradztwa w wielu dziedzinach wiedzy związanej z rolnictwem.
 Zwiedzający wystawę zapoznali się także z ofertą Okręgowej
 Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, a podczas rozmów
 i konsultacji ze specjalistami OSCHR mogli uzyskać odpowiedź
 na temat nurtujących ich problemów związanych z zasobnością
 
gleby, jej właściwym nawożeniem oraz racjonalną gospodarką
 nawozami. Wszyscy zwiedzający zainteresowani oferta OSChR
 uzyskali fachowe doradztwo oraz materiały promocyjne.

Golaszyn 2018 1 Golaszyn 2018 2
Golaszyn 2018 3 Golaszyn 2018 4
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu reprezentował Dyrektor Zdzisław Kruk
oraz specjaliści terenowi Anna Nosek i Hubert Dwornik.